Pravna izjava

Posljednja revizija: juni 2021 

Uslovi korištenja web stranice www.themsresistance.com/ba-bs

Odredbe i uslovi

Služeći se web stranicom www.themsresistance.com/ba-bs ili bilo kojom drugom stranicom, a kojoj je vlasnik ili glavni operater Roche d.o.o.- Roche Ltd, pristajete na ove uslove korištenja. Ukoliko imate rezerve prema ovim uslovima, ili se ne slažete sa ovakvim uslovima korištenja molimo Vas da ne koristite Web stranice Roche d.o.o.- Roche Ltd.

Roche d.o.o.- Roche Ltd. zadržava pravo izmjene ovih uslova korištenja djelimično ili u cijelosti, u bilo koje vrijeme uz prethodno obaviještenje o tome, ili bez njega. Svako Vaše korištenje naše Web stranice nakon objavljivanja izmenjenih uslova, znači i Vaše prihvatanje tih izmjena.

Roche d.o.o. - Roche Ltd. je uložio i nastaviće da ulaže znatne napore da na ovom sajtu obezbijedi tačne i ažurne podatke i linkove. Uprkos tome, Roche d.o.o.- Roche ltd. ne daje nikakve garancije, izričite ili prećutne, niti je odgovoran za tačnost, kompletnost, pouzdanost, ili dostupnost informacija, ili sadržaja prikazanih na ovoj web stranici. Sadržaji na ovoj Web stranici je „takav kakav jest“ (as is), bez ikakvih garancija bilo izričitih, ili podrazumjevajućih, što uključuje, između ostalog, podrazumjevajuću garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta i prikladnosti za odgovarajuću namjenu.

Izneseni podaci nisu i ne mogu da budu zamjena za stručne savjete i preporuke ljekara i kvalifikovanog medicinskog osoblja, niti alternativa načinu liječenja i terapiji propisanoj od strane ljekara. Prije primjene bilo kog proizvoda eventualnog navedenog na ovoj Web stranici, neophodno je posavjetovati se sa ljekarom i pročitati listić priložen uz lijek sa uputstvom za njegovu upotrebu.

Roche d.o.o.- Roche Ltd. može mijenjati sadržaj ove Web stranice u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ali ne preuzima unaprijed nikakvu obavezu u pogledu ažuriranja sadržaja.

Autorska prava, zaštićeni znakovi proizvoda i druga ograničenja

Web stranicom www.themsresistance.com/ba-bs upravlja Roche d.o.o. – Roche Ltd. Kompletni sadržaji na ovoj Web stranici, izuzev linkova, a uključujući fotografije, grafike, imena i znakove proizvoda, logotipe, ilustracije, audio i video zapise, zaštićeni su autorskim pravom prema bosanskohercegovačkim ili međunarodnim propisima, a u vlasništvu su Roche Products Ltd, F. Hoffman-La Roche Ltd i Roche d.o.o. – Roche Ltd.

Sadržaj Web stranice možete koristiti samo u Vaše lične nekomercijalne svrhe. Neovlaštena izmjena sadržaja, ili njegovo korištenje u bilo koje druge svrhe, predstavlja povredu zakona koji se tiču zaštite autorskih prava, prava industrijske svojine i drugih vlasničkih prava. Sadržaj ove Web stranice ne smije se kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, slati, prenositi, ili distribuirati na bilo koji način, bez izričitog odobrenja Roche d.o.o.- Roche Ltd.

Pristup lozinkom zaštićenim i / ili za širu javnost zatvorenim područjima na Web stranici , kao i njihova upotreba dozvoljen je samo ovlaštenim korisnicima. Neovlašteni pristup tim oblastima sajta podliježe zakonskoj odgovornosti i stoga može biti kažnjiv.

Linkovi prema drugim web stranicama

Linkovi prema stranicama trećih lica postoje isključivo radi Vašeg potpunijeg informisanja. Roche d.o.o. –Roche Ltd. nema nadzor nad sadržajem ovih stranica, te se izričito odriče svake odgovornosti, u pogledu tačnosti, vjerodostojnosti, potpunosti i dostupnosti informacija i sadržaja na internet stranicama trećih lica. Sadržajem trećih strana koristite se na vlastitu odgovornost. Rohe d.o.o.- Roche Ltd. ne preuzima nikakvu odgovornost koja bi eventualno mogla nastati pristupom sadržaju trećih strana, njegovim korištenjem, kao ni za njegovu dostupnost sa ove Web stranice.

Ograničenje odgovornosti

Korisnik pristupa korištenju ove Web stranice , ili bilo koje druge povezane stranice i njihovog sadržaja na sopstvenu odgovornost i prihvata sve rizike koji mogu nastati iz korištenja.

S tim u vezi, Roche d.o.o.- Roche Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proistekne iz upotrebe, zloupotrebe, ili nemogućnosti upotrebe ove Web stranice, ili stranica povezanih sa ovom Web stranicom. Roche d.o.o.- Roche Ltd. ne može da garantuje, niti garantuje siguran, neprekidan i stalan pristup Web stranici.

Zaštita privatnosti

Roche d.o.o.- Roche Ltd. poštuje privatnost korisnika ove Web stranice. Ne morate se registrovati da biste koristili ovu Web stranicu  ali se možete registrovati da biste bili obaviještavani o novostima u vezi naših proizvoda i usluga na drugim web stranicama . Ukoliko se registrujete bićete zamoljeni da dostavite određene podatke o Vama, kao što su ime i adresa. Ovi podaci su nam potrebni kako bi smo Vam dostavili informacije koje od nas tražite. Dostavićemo vam samo informacije koje ste izričito tražili.

Nećemo otkrivati, niti objavljivati Vaše lične podatke trećim licima, izuzev matičnoj kompaniji i drugim kompanijama u okviru Roche grupe. Ukoliko nam dostavite vaše podatke smatra se da ste saglasni sa našim pravilima zaštite privatnosti.

Ova pravila ne primjenjuju se na druge Web stranice na koje upućuju linkovi sa ove Web stranice.

Detaljnije o zaštiti privatnosti možete pronaći ovdje.

Prijava neželjenih događaja i posebnih situacija 

Web stranica nije namijenjena niti dizajnirana za snimanje ili prijavljivanje neželjenih događaja. Ako imate saznanje o suspektnom neželjenom događaju ili posebnoj situaciji povezanoj sa primjenom Roche lijeka , molimo vas da isto prijavite u roku od jednog radnog dana Osobi odgovornoj za sigurnost primjene Roche lijekova. 

U skladu sa lokalnom legislativom od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka direktno Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Kontakt detalji za izvještavanje o sigurnost primjene Roche lijekova 

Za prijavljivanje neželjenih događaja i dostavljanje izvještaja o posebnim situacijama kontaktirati: 

Dr Sabina Polimac Šuman (Menadžer za poslove farmakovigilance) 

E-mail:bosnia.drugsafety@roche.com,sabina.polimac_suman@roche.com

Telefon: 033 568-450 

Faks: 033 568-495 

Za prijavljivanje reklamacija na proizvod kontaktirati: 

Mr ph Lejla Kantardžić (Menadžer za promet lijekovima na veliko i kvalitet) 

E-mail: bosnia.quality@roche.com , lejla.kantardzic@roche.com

Telefon: 033 568-363 ; 033 568-364

Faks:    033 568-365

Završne odredbe

Ova stranica namijenjena je korisnicima u Bosni i Hercegovini pa se na ove uslove korištenja primjenjuju važeći Zakoni i propisi Države Bosne i Hercegovine. U slučaju spora koji proiziđe u vezi sa primjenom ovih uslova pristajete na isključivu nadležnost suda u Bosni i Hercegovini.

Copyright 2021. Roche d.o.o. – Roche Ltd. Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.