რა უნდა იცოდეთ

  • ადრეული დიაგნოსტირება და დროული მკურნალობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს, თუ რამდენად მოახდენს გაფანტული სკლეროზი გავლენას თქვენს ცხოვრებაზე. 
  • არსებობს გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის 3 ტიპი: გამწვავების მკურნალობა, სიმპტომების მართვა და დაავადების მამოდიფიცირებელი მკურნალობა.
  • თქვენ გაქვთ გაფანტული სკლეროზი, მაგრამ გაქვთ არჩევანი. შეარჩიეთ მკურნალობა, რომელიც ყველაზე მეტად მოსახერხებელია თქვენთის.
  • 2019 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო აფინანსებს გაფანტული სკლეროზის მკურნალობას.
  • 2020 წლიდან თბილისის მერია აფინანსებს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებს.
  • 2022 წლიდან თბილისის მერია აფინანსებს გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე მოქალაქეების კვლევებს. იხილეთ დოკუმენტი აქ

იხილეთ სტატიები გაფანტული სკლეროზის მართვის შესახებ.

სტატიები დაგეხმარებათ, თქვენი დაავადების მართვის გადაწყვეტილების მიღების დროს.


განკურნებადია თუ არა გაფანტული სკლეროზი? | MS Resistance

განკურნებადია თუ არა გაფანტული სკლეროზი?

გს-ს მკურნალობის მიდგომები

მკურნალობის მიდგომები

გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ტიპები

გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ტიპები

იპოვეთ თქვენი მკურნალობა | MS Resistance

იპოვეთ თქვენი მკურნალობა

გს-ს მკურნალობა

რა უნდა იცოდეთ

Previous
Next
  1. Giovannoni G, et al. Mult Scler Relat Disord. 2016;9(Suppl 1):S5–48.
  2. Berkovich R. Neurotherapeutics. 2013;10:97–105.
  3. National Multiple Sclerosis Society. Symptom management. https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Clinical-Care/Managing-MS/Symptom-Management [accessed June 2020].
  4. MS Trust. Disease modifying drugs. https://www.mstrust.org.uk/about-ms/ms-treatments/disease-modifying-drugs-dmds [accessed June 2020].