Çfarë duhet të dini

  • Diagnostikimi dhe trajtimi i hershëm mund të ngadalësojë avancimin e sëmundjes,1 që do të thotë se mund të kufizoni ndikimin e SM në jetën që dëshironi të jetoni – tani dhe në të ardhmen.
  • Tashmë ka shume opsione trajtimi për SM – 3 llojet kryesore përfshijnë: trajtimi për relapset akute, menaxhimi i simptomave dhe terapia e modifikimit të sëmundjes (imunomodulatore).2–4
  • Ju keni SM, por keni akoma zgjedhje.Gjeni një qasje trajtimi që ju përshtatet më mirë ju dhe stilit tuaj të jetesës.

Më shumë artikuj rreth mënyrave të menaxhimit të SM, të cilët mund t’ju duken interesante.

Gjeni informacione që do t’ju ndihmojnë të merrni vendime më të informuara rreth menaxhimit të sëmundjes.


Trajtime për SM | Rezistenca ndaj SM

A mund të kurohet SM?

Trajtime për SM | Rezistenca ndaj SM

Cilat janë qasjet e trajtimit të SM?

Trajtime për SM | Rezistenca ndaj SM

Llojet e trajtimit për SM

Trajtime për SM | Rezistenca ndaj SM

Gjetja e trajtimit të duhur për ju.

Trajtime për SM | Rezistenca ndaj SM

Çfarë duhet të dini

Previous
Next
  1. Giovannoni G, et al. Mult Scler Relat Disord. 2016;9(Suppl 1):S5–48.
  2. Berkovich R. Neurotherapeutics. 2013;10:97-105.
  3. National Multiple Sclerosis Society. Symptom management. https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Clinical-Care/Managing-MS/Symptom-Management [aksesuar në qershor 2020].
  4. MS Society. Disease modifying therapies. https://www.mssociety.org.uk/about-ms/treatments-and-therapies/disease-modifying-therapies [aksesuar në qershor 2020].