განკურნებადია თუ არა გაფანტული სკლეროზი?

ბევრი სხვა დაავადების მსგავსად, დღესდღეობით არ არსებობს გაფანტული სკლეროზის განკურნება და დაზიანების აღდგენა, რომელსაც იწვევს დაავადება.1

სამეცნიერო კვლევითი მიღწევების წყალობით, დღეს ჩვენ მეტი ვიცით გაფანტული სკლეროზის, მისი პროგრესირების და მკურნალობის შესახებ, თუ როგორ შევამციროთ გამწვავებებისა (რეციდივების) და სიმპტომების სიხშირე.2

გაფანტულ სკლეროზს შეუძლია თქვენს ცხოვრებაზე გავლენის მოხდენა, მაგრამ არ უნდა მისცეთ მისი შეცვლის უფლება.

ჩვენ დღეს მეტი ვიცით გაფანტული სკლეროზის შესახებ, ვიდრე ოდესმე.

სტატიები გაფანტული სკლეროზის შესახებ.

მიიღეთ ინფორმაცია, რათა დაავადების მკურნალობის შესახებ უკეთ მიიღოთ გადაწყვეტილება


განკურნებადია თუ არა გაფანტული სკლეროზი? | MS Resistance

განკურნებადია თუ არა გაფანტული სკლეროზი?

გს-ს მკურნალობის მიდგომები

მკურნალობის მიდგომები

გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ტიპები

გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ტიპები

იპოვეთ თქვენი მკურნალობა | MS Resistance

იპოვეთ თქვენი მკურნალობა

გს-ს მკურნალობა

რა უნდა იცოდეთ

Previous
Next
  1. Giovannoni, G, et al. Mult Scler Relat Disord. 2016 Sep;9 Suppl 1:S5–S48.
  2. MS Society. Emerging research and treatments. https://www.mssociety.org.uk/research/explore-our-research/emerging-research-and-treatments [accessed June 2020].
  3. Stankiewicz JM, et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7:e636.
  4. MS Trust. Disease modifying drugs. https://www.mstrust.org.uk/about-ms/ms-treatments/disease-modifying-drugs-dmds [accessed June 2020].